Logo Łaskarzew

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1469
W sumie: 168525

News

News zdjęcie id 160

Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego

27.09.2018

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały Rady Miasta Łaskarzew nr XVIII/88/2008 z dnia 28.03.2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łaskarzewa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 lipca do 04 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew w godz. 9.00-15.00 oraz na stronie internetowej miasta: www.miasto.laskarzew.pl

Projekt planu miejscowego dotyczy zachodniej części miasta i obejmuje kwartał ograniczony ulicami Dąbrowskiej i Polnej, rzeką Promnik i zachodnią granicą miasta, zgodnie z podjętą uchwałą intencyjną.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Łaskarzewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest projekt planu miejscowego, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew.

W związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w tej sprawie w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, albo w formie elektronicznej, na adres: urzad@miastolaskarzew.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza-Łaskarzew”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łaskarzewa. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                                                                  Zastępca Burmistrza Miasta Łaskarzew

                                                                                                 (-) Maria Sobieska 

Burmistrz Zaprasza

<p>Burmistrz Miasta Łaskarzew</p><p>mgr Anna Laskowska</p>

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Anna Laskowska

przyjmuje interesantów

we wtorki i czwartki

w godzinach od 10.00 do 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.