Logo Łaskarzew

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1930
W sumie: 49208

GOSPODARKA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

Informacje dot. gospodarki wod-kan, dokumenty

Od 1 stycznia 2020 r. Miasto Łaskarzew przejęło realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków od firmy Energo-Wac s.c.

Aby zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków należy złożyć pisemny wniosek. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Łaskarzew do dnia 31 stycznia 2020 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta.

Dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków, zawartej między Miastem Łaskarzew a odbiorcą usług.

Umowa może być zawarta z osobą, która:

 • posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda,
  np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem (na podstawie pisemnej umowy), użyczenie lokalu (potwierdzone na piśmie);
 • korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tzn. nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy:

 1. wniosek o zawarcie umowy;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, aktualny wypis z rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia)- do wglądu 
 3. dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport,
 4. pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości właścicieli)
 5. w przypadku prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej lub zarejestrowanego gospodarstwa rolnego np. dokument nadania nr NIP, REGON, aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS.

Formularze wniosków o zawarcie umów oraz umowy dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew– ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew a także do pobrania na stronie internetowej Miasta Łaskarzew: miastolaskarzew.pl

Na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego wniosku zostanie przygotowana umowa, którą należy podpisać. O terminie podpisania umowy zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila. 

Umowy można zawierać osobiście -  w siedzibie Urzędu Miasta Łaskarzew– ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, piętro II, pokój nr 11 lub korespondencyjnie – uzupełniony wniosek o zawarcie umowy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością należy przesłać listem poleconym do dnia 31 stycznia 2020 r.  na adres:

URZĄD MIASTA ŁASKARZEW

ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

08-450 Łaskarzew

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 25 684 52 50 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -16.00 lub drogą elektroniczną: wod-kan@miastolaskarzew.pl

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27 listopada 2018 r. stawka za 1 m³ wody wynosić będzie 3,26 zł brutto, stawka za 1 m³ ścieków 9,34 zł brutto. 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 

UWAGA! Od 1 października 2020 r. ulega zmianie stawka za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych beczką asenizacyjną. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/130/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 11 sierpnia 2020 r. za powyższą usługę komunalną ustala się cenę w kwocie 18,52 zł netto + VAT za m3.

Burmistrz Zaprasza

<p>Burmistrz Miasta Łaskarzew</p><p>mgr Anna Laskowska</p>

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Anna Laskowska

przyjmuje interesantów

we wtorki i czwartki

w godzinach od 10.00 do 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.