Logo Łaskarzew

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 1929
W sumie: 49207

News

Informacja o gospodarce wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie miasta Łaskarzew

24.01.2019

 

 

Urząd Miasta Łaskarzew informuje, że  z dniem 24.09.2018 r. Miasto Łaskarzew, na mocy umowy dzierżawy infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, zawartej na okres 10 lat powierzyło  wykonywanie zadania własnego, polegającego na zbiorowych zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Firmie ENERGO-WAC Spółka Cywilna.

 

UMOWY

 Wszystkie wcześniejsze umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarte z poprzednim dzierżawcą (Firmą Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo- Kanalizacyjnych w Miętnem- PYTEL) wygasły  automatycznie i nie ma potrzeby ich wypowiadania.

 

Firma ENERGO-WAC Spółka Cywilna z siedzibą 05-520 Konstancin- Jeziorna, Czernidła 28 zawiera  z  mieszkańcami miasta, posiadającymi przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne,  umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Umowy zawierane są na czas nieokreślony.

 

Druki umów były dostarczane mieszkańcom w chwili prowadzenia ostatnich odczytów wodomierzy w miesiącach wrześniu i październiku 2018 roku  razem z informacją o zmianie dostawcy wody i odbiorcy ścieków.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie podpisali umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z dzierżawcą, mogą zgłosić się do sekretariatu Urzędu Miasta Łaskarzew w celu pobrania druków umów.  Należy je czytelnie wypełnić, podpisać i w 2 egzemplarzach dostarczyć do sekretariatu tutejszego urzędu. Zostaną one przekazane do dzierżawcy, aby zostały przez niego podpisane, zaewidencjonowane, a następnie 1 egzemplarz zostanie dostarczony przez inkasentów do użytkowników przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 Druki umów dostępne są także u inkasentów.

 

CENY I STAWKI

W ramach negocjacji umowy dzierżawy Firma ENERGO-WAC Spółka Cywilna zobowiązała się do utrzymania niezmienionych cen  stawek za wodę i ścieki przez okres pierwszych 18 miesięcy dzierżawy (do 24 stycznia 2020 r.).

 

Obecnie stawka wynosi:

2,73 zł brutto za 1 m³ wody

5,57 zł brutto za 1 m³ ścieków.

 

ODCZYT WODOMIERZY, FAKTURY, PŁATNOŚCI

Od dnia 10 stycznia 2019 r. inkasenci Firmy ENERGO-WAC Spółka Cywilna dokonują odczytu wodomierzy, wystawiają faktury oraz dostarczają podpisane umowy. Inkasent posiada identyfikator, upoważnienie i urządzenie do wystawiania faktur.

Należności z faktur wystawionych przez inkasenta można wpłacić przelewem na indywidualny rachunek bankowy (przypisany do konkretnego użytkownika!)  lub w placówce PKO BP S.A. przy ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 19 w Łaskarzewie (bez prowizji).

 

REGULAMIN I CENNIK

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zostanie opublikowany na stronie urzędu po zaopiniowaniu przez Wody Polskie i uchwaleniu przez Radę Miasta Łaskarzew.

Cennik Usług zostanie opublikowany po dostarczeniu go przez dzierżawcę.

pliki do pobrania

Burmistrz Zaprasza

<p>Burmistrz Miasta Łaskarzew</p><p>mgr Anna Laskowska</p>

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Anna Laskowska

przyjmuje interesantów

we wtorki i czwartki

w godzinach od 10.00 do 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.